Tel. 06 446 449 81 (Agaath)

VAN IDEE NAAR REALITEIT

Uw wens. Mijn uitdaging!

Kobaltblauw beschouwt de wensen van u als opdrachtgever als het allerbelangrijkste uitgangspunt. Andere randvoorwaarden om tot een goed ontwerp te komen, zijn ondermeer de ruimtelijke situatie, de daglichttoetreding en de functies waaraan een ruimte dient te voldoen.

VISIE

Een goed ontwerpproces begint met goed luisteren naar uw wensen. De juiste vragen stellen, de situatie grondig verkennen, het pakket aan eisen in kaart brengen en het beoogde traject met u bespreken. Elke opdracht is een persoonlijk verhaal in een unieke situatie.

Keuzes maken, posities bepalen, kleur bekennen. Uiteraard staat u er niet alleen voor. Kobaltblauw begeleidt u in het nemen van beslissingen die uiteindelijk leiden tot een helder, functioneel en creatieve oplossing. Een ruimtelijke omgeving die strookt met uw identiteit.

MISSIE

Mijn missie is geslaagd als we aan het eind van het traject samen door de nieuwe ruimte lopen die geheel aansluit bij uw zelf en u innerlijk raakt.

KENNIS EN KUNDE VAN DERDEN

Kobaltblauw heeft een groot netwerk van adviseurs, aannemers en winkels. Betrouwbare vakmensen die ik desgevraagd kan inzetten om uw project te kunnen begeleiden tot het gewenste resultaat.