Tel. 06 446 449 81 (Agaath)

INTERIEURPLAN

In een goed interieur gaan vorm, verhouding, maat, kleur en materiaal intrigerend samen...

Heeft u KOBALTBLAUW ingeschakeld voor een bouwkundig ontwerp? Door ook het interieur al bij de eerste ontwerpen in beschouwing te laten nemen, ontstaat een plan waarbij alles is geïntegreerd. De nieuwe ruimte, de vormen, maten materialen, verhoudingen en kleuren. Soms in balans met elkaar, andere keren intrigerend contrasterend. Uiteraard verzorgt KOBALTBLAUW voor u ook graag een interieurontwerp, indien u geen bouwkundige ingrepen wenst.

EEN INTERIEURPLAN VAN KOBALTBLAUW INTEGREERT VORM, KLEUR, LICHT EN RUIMTE

Het interieur is de plaats waar we de veel tijd doorbrengen als we thuis of aan het werk zijn. Het is dus van belang het interieur te laten aansluiten bij de bewoners dan wel gebruikers van de huisvesting. Met het bespreken van uw wensen neemt Agaath Schedler ook de leefsituatie, de ruimte en de lichtinval in ogenschouw. Op basis van de verworven inzichten en informatie gaat ze aan de slag met het interieurplan. Schetst een aantal varianten van de indeling. Ontwikkelt materiaal- en kleurideeën. Onderneemt een zoektocht naar de meest geëigende meubels en stoffering. En ontwikkelt een verlichtingsplan. In nauwe samenspraak ontstaat een integraal interieurplan waar we verwachtingsvol mee aan de slag kunnen.

INTERIEURPLAN

Bij onderstaande projecten vindt u voorbeelden van interieurplannen van de hand van KOBALTBLAUW.

Renovatie, verbouwing en interieur villa te Breda Renovatie, verbouwing en interieur villa te Breda
Restylen paviljoen TV Markant Breda Restylen paviljoen TV Markant Breda
Restylen sociëteit Roeivereniging Breda Restylen sociëteit Roeivereniging Breda