Tel. 06 446 449 81 (Agaath)

KOBALTBLAUW ARCHITECTUUR & INTERIEURONTWERP

AgaathKOBALTBLAUW is een bureau voor architectuur en interieur te Breda, in 2007 opgericht door Agaath Schedler. Zij studeerde in 1996 af aan de TU in Delft: bouwkunde, richting architectuur. Werkte bij architectenbureaus en interieurzaken en richt zich sinds 2007 onder de naam KOBALTBLAUW volledig op architectuur en interieurprojecten. Door haar uitgebreide ervaring in beide disciplines slaagt Kobaltblauw erin in haar ontwerpen een intrigerend spanningsveld te creëren tussen in- en exterieur. De bedrijfsnaam KOBALTBLAUW staat – evenals het gelijknamige pigment - voor intensiteit, helderheid en zuiverheid. U weet dus wat u mag verwachten van de ontwerpkwaliteit van KOBALTBLAUW.

KOBALTBLAUW werkt zowel voor particulieren en bedrijven.

VORM GEVEN IS KLEUR BEKENNEN

Voor de totstandkoming van een goed ontwerp is het bespreken van uw wensen en inventariseren van uw eisen cruciaal. Waaraan dient het ontwerp te voldoen? Hoe kunnen we uw eisen en wensen het beste naar een esthetische en functionele oplossing vertalen? Indien er onoverkomelijke hindernissen zijn: zijn er vergelijkbaar goede alternatieven? Op het moment dat we rond de tafel plaatsnemen, vragen we u uw plannen toe te lichten, uw standpunten te bepalen, denkrichtingen te formuleren en keuzes te maken. Keuzes die passen bij uw (bedrijfs)identiteit. Zo bezien is ruimtelijk vorm geven een proces van kleur bekennen.

INSPIRATIE

De wereld om ons heen; een bron van inspiratie.

Agaath Schedler is van nature belangstellend. Houdt haar ogen open, waar ze ook is. Kijkt, leest en luistert. Agaath hecht waarde aan het up to date houden van haar kennisniveau. Stelt (zichzelf en anderen) vragen die leiden tot verdieping. Steden, stedenbouw, de architectuur van kantoren en woningen en natuur inspireren haar mateloos. Evenals reizen, musea bezoeken, vakliteratuur, lezingen en excursies. Ze koestert vele klassiekers in design en vormgeving, signaleert nieuwe ontwikkelingen en heeft gaandeweg een Fingerspitzengefühl ontwikkeld voor ruimtelijke eigentijdse oplossingen.